, , , , ,

U-LAP 35 有刷手機 / 經濟型

NT$5200

可更換式夾頭:標準夾頭 Ø3mm, 亦可選購 Ø2.34mm 或 Ø3.175mm夾頭

U-LAP 35 有刷手機 / 經濟型

 

編號 U-Lap 35
轉速 35,000 rpm
扭力 2.9 Ncm
重量 230g
尺寸 Ø29x153mm

可對應之電源供應器

AP-200

AR-600

AR-600(E)

AR-800

HANDY-700

內容物

U-LAP 35 U-LAP 35

有任何疑問?  聯絡宏崴

Scroll to Top