,

FA系列 鑽石彈性銼刀片

{歡迎來信詢價}

  • 富彈性,可彎曲研磨
  • 厚度只有1mm,適合夾縫研磨
  • 適合用於各種銼磨機及手持加工

 

FAS-600 鑽石銼刀片

 

  • 節省材料
  • 配合夾柄 (XH-32) 使用,手感更好
  • 全新製程,切削力及壽命更好
  • 可手持操作,亦可夾於機器上使用
  • 銼刀形狀設計更合乎人體工學
  • 可取代一般鑽石平斜銼刀

FAS-100T 鑽石銼刀片

 

單位 : mm

L T 形狀 粒度 編號
60 25 #150
#200
#400
★FA-426J
★FA-426F
FA-426V
60 25 #150
#200
#400
★FA-446J
★FA-446F
FA-446V
70 40 #150
#200
#400
★FA-667J
★FA-667F
FA-667V
70 40 #150
#200
#400
FA-887J
FA-887F
FA-887V
90 60 #150
#200
#400
★FA-889J
★FA-889F
FA-889V
70 40 #150
#200
#400
FA-107J
FA-107F
FA-107V
90 60 #150
#200
#400
★FA-109J
★FA-109F
FA-109V
60 25 #200
#400
#600
FA-326F
FA-326V
FA-326X
60 25 #200
#400
#600
FA-436F
FA-436V
FA-436X
70 40 #200
#400
#600
FA-327F
FA-327V
FA-327X
70 40 #200
#400
#600
FA-437F
FA-437V
FA-437X
(122) XH-12
10支組木盒裝, 含夾柄XH-12, 以及有★標示之銼刀各一支


FAS-600 鑽石銼刀片

 

單位 : mm

L T 形狀 粒度 編號
70 40 #150
#200
#400
#600
    FA-632J
★FA-632F
★FA-632V
★FA-632X
80 50 #150
#200
#400
#600
★FA-643J
★FA-643F
★FA-643V
FA-643X
90 50 #150
#200
#400
#600
★FA-666J
★FA-666F
FA-666V
FA-666X
90 50 #150
#200
#400
#600
★FA-688J
★FA-688F
FA-688V
FA-688X
(122) XH-32
10支綜合組裝包含上表有 ★ 標示之銼刀各一支。(銼刀夾柄另購)

有任何疑問?  聯絡宏崴

Scroll to Top